LKMMD
Posty: 3
Rejestracja: ndz 25 maja, 2014

ndz 25 maja, 2014

Serdecznie zapraszamy na
VIII LETNIE KURSY METODYCZNE MUZYKI DAWNEJ
/seminaria, wykłady tematyczne, praktyka wykonawcza/

pod honorowym patronatem
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Warszawa, 28.VI – 5.VII 2014
www.muzykadawna.org

Kierownictwo naukowe i artystyczne:
prof. Urszula Bartkiewicz

ORGANIZATORZY:
Fundacja Bednarska
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w WarszawiePARTNERZY:
Centrum Edukacji Artystycznej
Instytut Muzyki i Tańca
Akademia Muzyczna im. Feliska Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Warszawski - Instytut Muzykologii
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Romana Turczynowicza w Warszawie
Kościół Akademicki Św. Anny w Warszawie
Skwer - filia Centrum Artystycznego Fabryka Trzciny
Balet Dworski - Cracovia Danza
Zakład Muzykologii Instytutu Sztuki PAN


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO


WSPÓŁFINANSOWANIE: CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ


Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej adresowane są do muzyków, rytmików i tancerzy (na różnych poziomach zaawansowania)- nauczycieli szkół muzycznych wszystkich stopni, studentów i absolwentów uczelni muzycznych, uczniów i absolwentów szkół muzycznych II stopnia, uczniów i nauczycieli szkół baletowych, zespołów kameralnych zajmujących się muzyką dawną oraz grup wokalno - instrumentalno - tanecznych działających przy ośrodkach kulturalnych.


Interdyscyplinarny charakter Kursów łączy praktykę muzyczną z tańcem, z mocnym ugruntowaniem wiedzy teoretycznej. Szeroka oferta dydaktyczna, skierowana jest nie tylko do osób zaznajomionych już z zagadnieniami wykonawczymi muzyki dawnej, ale przede wszystkim do uczestników (uczniów, studentów, ale zwłaszcza nauczycieli szkodnictwa artystycznego) pragnących poznać i poszerzyć zakres dotychczasowych umiejętności gry na instrumentach współczesnych o praktykę gry na instrumentach historycznych, doskonaląc zarazem własny warsztat artystyczny i dydaktyczne kompetencje. Akceptowane są zarówno instrumenty historyczne jak również współczesne, a w zespołach kameralnych z basso continuo również pozostałe instrumenty dęte oraz smyczkowe. W czasie kursów stosowane będą materiały urtextowe i źródłowe.

Bardzo bogata oferta dydaktyczna kursów uporządkowana została wg czterech bloków tematycznych. Każdy z uczestników może wybrać więcej niż jedna specjalność z bloku A, jak również uczestniczyć we wszystkich pozostałych zajęciach tj. seminariach naukowych i wykładach tematycznych z bloku B, seminariach uzupełniających – blok C; oraz muzycznych prezentacjach – blok D.

BLOK „A”
Seminaria artystyczne z wykładami, lekcjami otwartymi,
indywidualnymi konsultacjami artystycznymi
dotyczące praktyk wykonawczych muzyki dawnej oraz metod ich nauczania i stosowania, w następujących dyscyplinach:

 śpiew solowy i zespoły wokalne,
 flet traverso,
 obój barokowy
 skrzypce barokowe i altówka,
 wiolonczela barokowa,
 klawesyn,
 lutnia, gitara, teorba
 organy,
 klawikord,
 podstawy basso continuo,
 kameralistyka,
 orkiestra,
 taniec dworski,
• grupa zaawansowana (tancerze, uczniowie szkół baletowych)
• grupa poczatkująca

BLOK „B”
Seminaria naukowe z wykładami i panelami dyskusyjnymi
prowadzone przez wykładowców kursu oraz ekspertów m.in. PAN i Instytutu Muzykologii UW; przedstawiające i porównujące dotychczasowe wyniki badań historyczno-muzycznych, metody poszukiwania traktatów historycznych oraz innych materiałów źródłowych; omawiające zagadnienia polskiej literatury muzycznej w kontekście europejskim oraz inne aspekty metodyczne problematyki wykonawczej muzyki dawnej, obejmujące wiedzę z zakresu retoryki muzycznej, ekspresji, improwizacji, ornamentyki, harmonii, temperacji historycznych i instrumentarium.

BLOK „C”
Seminaria uzupełniające z wykładami, warsztatami i konsultacjami

 Seminarium improwizacji w muzyce barokowej
(Seminarium z prezentacją muzyczną oraz ćwiczenia warsztatowe – zajęcia zbiorowe i w grupach):
To nowatorskie podejście w nauczaniu i wykonawstwie muzyki dawnej w oparciu o element improwizacji (zwłaszcza improwizacji zespołowej) silnie aktywizujące kreatywność i muzyczną wyobraźnie, pozwalające na pełne wykorzystanie wiedzy teoretycznej praktyce muzycznej. Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich uczestników kursów i przebiegać będą w formie zbiorowych wykładów z prezentacją muzyczną oraz warsztatów w grupach. Grupy dobierane są w taki sposób, aby w każdej znalazły się zarówno osoby grające na instrumentach realizujących basso continuo jak i osoby grające na instrumentach melodycznych. Umożliwia to wspólną pracę nad improwizowanymi formami muzyki kameralnej.
Tematyka zajęć obejmuje:
• improwizowany kontrapunkt i dyminucje
• improwizowane basso continuo
• preludium improwizowane
• toccata wenecka
• improwizowanie do danego basu ostinatowego (np. Passacaglia, Bergamasca)
Seminarium zakończy wspólne „Barokowe jam session!”

 Kurs temperacji historycznych i strojenia klawesynu
(wykład i ćwiczenia warsztatowe)


 Psychoedukacja - nowoczesne techniki rozwoju dla artystów
(wykład i ćwiczenia warsztatowe)

• trema
• pamięć i wyobraźnia muzyczna,
• strategia ćwiczenia
• modelowanie jako sposoby ćwiczenia
• sposoby pobudzania kreatywności i motywacji
• komunikacja w muzyce

 Profilaktyka rehabilitacja aparatu ruchowego u muzyków i tancerzy
(wykład i konsultacje indywidualne z rehabilitantem)

• anatomia aparatu ruchu, aspekt ergonomii w pracy, profilaktyka
• sposoby przeciwdziałania i korygowania ustawienia ciała podczas gry;
• przykłady ćwiczeń relaksujących i rozciągających grupy mięśniowe po grze

 Prezentacja sceniczna
(wykład i ćwiczenia warsztatowe)

• zajęcia aktorskie, technika i wyrazistość mowy
• współpraca z reżyserem
• zasad ruchu scenicznego, umiejętność poruszania się na scenie,
• symbole i struktury ruchowe,

 Chorerelaksacja(warsztaty ruchowe)
 Viola da gamba(konsultacje praktyczne)
 Basso continuo dla wiolonczel
 Praca z akompaniatorem

BLOK „D”
Prezentacje artystyczne - audycje, koncerty.

 Barokowe Jam Session z udziałem „The Scroll Ensemble”
 Koncertwykładowców
 Koncerty i audycje sekcyjne uczestników
 Koncerty festiwalu „MazoviagoesBaroque”

Zajęcia odbywać się będą w Warszawie w: Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina (ul. Bednarska 11); Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza (ul. Moliera 4/6); Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza (ul. Miodowa 22/24); Galerii Skwer – filii Centrum Artystycznego Fabryka Trzciny (ul. Krakowskie Przedmieście 60a – Skwer Hoovera) oraz w Kościele Akademickim Św. Anny (ul. Krakowskie Przedmieście 68).Wykładowcy VIII edycji
Letnich Kursów Metodycznych Muzyki Dawnej


MAREK RZEPKA - śpiew, zespoły wokalne
(Hochschulefür Musik und Theater Leipzig, Hochschulefür Musik, Theater undMedienHannover, Akademia Muzyczna w Krakowie)

PETER FRANKENBERG - obój barokowy
(Netherlands Bach Collegium)

MICHAEL SCHMIDT - CASDORFF - flet traverso
(18-th Century Orchestra, HMT München, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy)

DANIEL DEUTER - skrzypce barokowe
(CordArteEnsamble, BatzdorferHofkapelle (koncertmistrz), Akademia Muzyczna w Bydgoszczy)

MARKUS MÖLLENBECK - wiolonczela barokowa
(Musica Antiqua Köln,FolkwangUniwersität der KünsteEssen, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy)

URSZULA BARTKIEWICZ - klawesyn
(Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, ZPSM im. F. Chopina w Warszawie)

MARIA ERDMAN - klawikord, organy, podstawy basso continuo
(Akademii Muzyczna w Krakowie, ZPSM im F. Chopina w Warszawie)

ANTON BIRULA - lutnia, gitara, teorba, kameralistyka
(Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, ZPSM im F. Chopina w Warszawie)

ANNA KOWALSKA - lutnia, gitara, teorba, kameralistyka
(Opera Kameralna w Warszawie, ZPSM im. F. Chopina w Warszawie)

DOROTA ZIMNA - kameralistyka, realizacja basso continuo
(Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, Laboratoire de la Musique)

JAKUB KOŚCIUKIEWICZ - basso continuo dla wiolonczel, kameralistyka
(MusicaeAntiqueCollegiaeVarsoviense, Wrocławska Orkiestra Barokowa,
Akademia Muzyczna im. K. i G. Bacewiczów w Łodzi, ZPSM im F. Chopina w Warszawie)

MARCIN TARNAWSKI - orkiestra, kameralistyka, skrzypce, altówka
(Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, Opera Nova w Bydgoszczy,Laboratoire de la Musique)

ROMANA AGNEL - taniec dworski, choreografia,
(Cracovia Danza)

DARIUSZ BROJEK - taniec dworski, choreorelaksacja, ruch sceniczny
(Cracovia Danza)

KAROLINA KOŚLACZ - viola da gamba (konsultacje)
(ZPSM im. F. Chopina w Warszawie)

EWA BIAŁY - psychoedukacja
(Poznań – trener NLP)

JACEK GUZOWSKI - kurs temperacji historycznych i strojenia klawesynu
(ZPSM im. F. Chopina, ZPSM im. K. Szymanwoskiego, ZPOSM I i II st. nr 3 im. G. Bacewicz w Warszawie)

MAŁGORZATA KACZMARSKA - zajęcia aktorskie, prezentacja sceniczna
(Akademia teatralna im. A. Zelwerowicza,Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ZPSM im. F. Chopina w Warszawie)

JAKUB SANIEWSKI - profilaktyka i rehabilitacja aparatu ruchowego muzyków
(Klinika Carolina Medical Center w Warszawie)

KATARZYNA EWA SOKOŁOWSKA
(Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ZPSM im F. Chopina w Warszawie)

KRZYSZTOF GARSTKA - realizacja basso continuo
(Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina)

MAŁGORZATA SARBAK - realizacja basso continuo
(ZPSM im F. Chopina w Warszawie)

PAWEŁ PAWŁOWICZ - realizacja basso continuo
(Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy)


SEMINARIA MUZYKOLOGICZNE

dr hab. BARBARA PRZYBYSZEWSKA - JARMIŃSKA
(Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk – Zakład Muzykologii)

dr hab. SZYMON PACZKOWSKI
(Uniwersytet Warszawski – Instytut Muzykologii)

mgr BARBARA ŚWIDERSKA
(Biblioteka Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego)

SEMINARIUM IMPROWIZACJI W MUZYCE BAROKOWEJ
"The ScrollEnsamble"
Robert de Bree obój barokowy / flety proste (Holandia)
James Hewitt skrzypce (Wielka Brytania)
FlorenciaBardavid viola da gamba (Chile)
Marcin Świątkiewicz klawesyn (Polska)

Wróć do „Kursy, konkursy”